ODRAZI SE

- animirana matematika za osnovnu školu

Множење и дељење рационалних бројева

 
 

 
 

get flash player Множење и дељење рационалних бројева

 

Решени задаци:

get flash player Множење и дељење рационалних бројева


 
Računske operacije s racionalnim brojevima – WolframAlpha

U polja (u kojima se kao primeri nalaze racionalni brojevi -2/3 i 3/4) unesite bilo koji racionalni broj.

Između polja za unos brojeva se nalazi meni koji nudi sve 4 računske operacije; automatski je postavljeno na sabiranje, ali klikom menjate odabir.

Na kraju kliknite na gumb “Izračunaj !” i pojavit će se:

- Input – zapis zadatka koji ste uneli

- Result – krajnji rezultat

- Number line – brojevna prava sa označenim tačkama koje predstavljaju unete brojeve te krajnji rezultat

- ponegdje: Pie Chart – grafički prikaz računske operacije

Posebne napomene: u polje za unos brojeva možete uneti i znakove računskih operacija i zagrada te izračunati složenije zadatke (znak množenja je * (zvezdica), a deljenja / (kosa crta); ne ostavljate razmak između znamenki za tisućice i ostatka broja). U ovom slučaju svakako provjerite u okviru “Input” da li je zadatak dobro unesen. Također, možete računati s decimalnim brojevima (za unos decimalnih brojeva koristite tačku, a ne zarez).
 
Потребно предзнање за ово градиво је поглавље Операције са разломцима:

  (6556)

Pošalji nam svoje mišljenje, ideje, kritike ili pohvale! Unapred zahvaljujemo! :)