ODRAZI SE

– animirana matematika za osnovnu školu

Aritmetika

5. razred

Prirodni brojevi:

Deljivost prirodnih brojeva:

Razlomci:

Decimalni brojevi:

6. razred

Operacije sa razlomcima:

Celi brojevi:

Racionalni brojevi:

Linearne jednačine sa jednom nepoznatom:

7. razred

Proporcionalnost:

Sistem linearnih jednačina:

Linearna funkcija:

8. razred

Kvadriranje i korenovanje:

Pitagorina teorema:

Realni brojevi:

___________________________________________________

VANJSKE POVEZNICE:

Osnove množenja (Basic Multiplication)

Najveći zajednički višekratnik (Highest Common Multiple)

Najmanji zajednički višekratnik (Least Common Multiple)

Najveći zajednički djelitelj (Greatest Common Divisor)

Uvod u redoslijed operacija (Introduction to Order of Operations

___________

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka (Adding and subtracting fractions)

Množenje razlomaka (Multiplying fractions)

Dijeljenje razlomaka (Dividing fractions)

___________

Linearne jednadžbe (Linear equations)

___________

Omjer i proporcija (Ratio and proportion)

Vjerovatnost (Probability)

___________

Uspoređivanje racionalnih brojeva (Comparing Rational Numbers)

Zbrajanje racionalnih brojeva (Addition of Rational Numbers)

Oduzimanje racionalnih brojeva (Subraction of Rational Numbers)

Množenje racionalnih brojeva (Multiplication of Rational Numbers)

Dijeljenje racionalnih brojeva (Division of Rational Numbers)

___________

Zbrajanje i oduzimanje negativnih brojeva (Adding/Subtracting negative numbers)

Množenje i dijeljenje negativnih brojeva (Multiplying and dividing negative numbers)

___________

Uspoređivanje decimalnih brojeva (Comparing Decimals)

Množenje decimalnih brojeva (Multiplying Decimals)

Dijeljenje decimalnih brojeva (Dividing decimal)

Postotak i decimalni brojevi (Percent and decimals)

Pretvaranje razlomaka u decimalne brojeve (Converting fractions to decimals)
___________

Metoda supstitucije (Substitution Method)

Grafovi linearnih jednadžbi (Graphs of Linear Equations)

Prepoznavanje linearnih funkcija (Recognizing Linear Functions)

Osnove linearne funkcije (Basic Linear Function)

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi (Solving Linear Systems by Graphing)

___________

Uvod u Pitagorin poučak (Introduction to the Pythagorean theorem)

Pitagorin poučak, 1 (Pythagorean theorem, 1)

Pitagorin poučak, 2 (Pythagorean theorem, 2)

Pitagorin poučak, 3 (Pythagorean theorem, 3)

___________

Razumijevanje kvadratnih korijena (Understanding Square Roots)

Uvod u vektore (Introduction to Vectors)

(6490)

   

Jedan komentar. za “Aritmetika”

  1. Super je ovo. Sve pohvalee… :)

Pošalji nam svoje mišljenje, ideje, kritike ili pohvale! Unapred zahvaljujemo! :)